Trzymaj się z dala od krawędzi

Zarówno w kreatorze, jak i w programie graficznym, zachowaj bezpieczną odległość od krawędzi ścianki.

Pod żadnym pozorem nie umieszczaj blisko krawędzi ważnych elementów!

Każdy projekt realizujemy z najwyższą starannością, ale na każdym etapie produkcji istnieje margines błędu, w ramach którego pudełka mogą się przesunąć. Oznacza to, że elementy przylegające do krawędzi ścianki mogą częściowo wejść na inną ściankę lub w ogóle zniknąć za jej zagięciem.

Z uwagi na minimalne możliwe przesunięcia kartonu podczas druku, elementy Twoje projektu mogą być również przesunięte o maksymalnie 5 mm.