Znaki i symbole na opakowaniach: jakie jest ich znaczenie?

Aleksandra Owczarek
Aleksandra Owczarek | 10 minut czytania

Bądź na bieżąco z nowościami z newslettera

check
Super!
Zapisaliśmy Cię na newsletter!
subscribe-decor

Symbole na opakowaniach są elementem, na który często nie zwracamy uwagi. Jednak przy prowadzeniu biznesu ich znajomość okazuje się istotna. Wszystkie bowiem są regulowane prawnie i dostarczają bardzo ważnych informacji zarówno klientowi, jak i firmom transportowym. Jakich konkretnie? Wyjaśniamy poniżej.

Kliknij w link, aby przejść do interesującego Cię zagadnienia:

Podstawowy podział: znaki zasadnicze i informacyjne

Symbole na opakowaniach dzielą się na dwie duże grupy - znaki zasadnicze i informacyjne. Rolą znaków zasadniczych jest przekazywanie informacji o adresacie przesyłki i miejscu doręczenia, zwykle zebrane w postaci tekstu odręcznego lub na etykiecie adresowej, wraz z kodami QR lub kreskowymi. Natomiast dzięki znakom informacyjnym dowiesz się, jak operować danym opakowaniem (znaki manipulacyjne), jakie właściwości ma samo opakowanie oraz jego zawartość (m.in. znaki ostrzegawcze, niebezpieczeństwa, znaki recyklingu, znaki jakości). W tym poradniku skupimy się na znakach manipulacyjnych oraz najczęściej spotykanych znakach informacyjnych. 

Znaki manipulacyjne

Z charakterystycznym symbolem pękniętego kieliszka zetknął się prawdopodobnie każdy. To najbardziej rozpowszechniony znak manipulacyjny informujący o kruchej zawartości pudełka. Równie popularne są także dwie strzałki informujące o tym, że danej paczki nie należy kłaść. 

znak manipulacyjny - krucha zawartość

znak manipulacyjny: nie stawiać

 

Jednak zestaw symboli, jakie można wykorzystać, jest dużo szerszy. Przedstawiamy te najpowszechniej stosowane: 

znak manipulacyjny: chronić przed upadkiem

Powyższy symbol oznacza, że dana paczka powinna być szczególnie chroniona przed upadkiem. Natomiast dwa poniższe oznaczają kolejno: punkt w którym można chwytać paczkę i miejsca, gdzie tego nie należy robić:

znak manipulacyjny: tu chwytać
znak manipulacyjny - tu nie chwytać

To z kolei symbol oznaczający przesyłki, które należy chronić przed wilgocią:

znak manipulacyjny: chronić przed wilgocią

Natomiast ten nieco dziwny symbol oznacza, że danej paczki nie można przetaczać

znak manipulacyjny: nie przetaczać

Symbole dotyczące zawartości opakowania

Conformité Européenne - symbol bezpieczeństwa produktu

Z pewnością kojarzysz ten symbol. To certyfikat Conformité Européenne. Oznacza on, że produkt spełnia regulacje wynikające z unijnej dyrektywy nowego podejścia. To z kolei oznacza, że zawartość opakowania jest w pełni bezpieczna dla ludzi, zwierząt i środowiska. Dyrektywy Nowego Podejścia to obowiązkowe regulacje prawne, które umożliwiają swobodny obrót Twoim towarem.

znak e - estimated sign

To oznaczenie, które jest gwarancją, że podana na opakowaniu masa lub pojemność produktów jest zgodna ze stanem faktycznym

Sprzedajesz kosmetyki? Na opakowaniu powinieneś także zawrzeć dwa dodatkowe znaki.

symbole na opakowaniach: okres przydatności po otwarciu, instrukcja

Pierwszy z nich informuje o terminie przydatności do użycia, a drugi wskazuje dodatkowe informacje o produkcie, które znajdują się w innej części opakowania, na etykiecie lub dołączonej ulotce.

Znaki jakości

Zawartość opakowania może być dodatkowo oznaczona symbolem lub znakiem wskazującym na wysoką jakość produktu. Wśród najpopularniejszych polskich znaków znajdziesz:

znak poznaj dobrą żywność

„Poznaj dobrą żywność” - to informacja o wysokiej jakości produktów spożywczych.

certyfikat teraz polska

„Teraz Polska” jest certyfikatem oznaczającym produkty i usługi o bardzo wysokiej jakości lub wysokim stopniu innowacyjności.

symbol q znak jakości

„Q” jest znakiem jakości, który wskazuje nie tylko na cechy samego produktu, ale również proces przygotowywania go.

Znaki ekologiczne

To niezwykle istotna z dzisiejszej perspektywy grupa symboli. Należy do nich chyba najbardziej znany znak - eko wstęga Mobiusa. Ten symbol oznacza deklaracje producenta, że opakowanie może zostać wykorzystane do recyklingu

eko wstęga mobiusa - symbol recyklingu

Innym aspektem jest biodegradowalność i kompostowalność materiałów - chodzi tutaj o tzw. recykling organiczny.

Odpowiednią certyfikacją zajmuje się DIN CERTCO, a w Polsce COBRO.

symbol: produkt kompostowalny

Taki symbol oznacza, że opakowanie nadaje się do kompostowania w warunkach przemysłowych. W takim przypadku powinno być ono wyrzucane razem z bioodpadami. Warto poinformować o tym swoich klientów.

Uzyskanie takiego certyfikatu uprawnia również do umieszczania na opakowaniu znaków OK Biodegradable i OK Compost.

znak ok biodegradable

Istnieją również znaki informujące o tym, że opakowanie może być kompostowane w przydomowych kompostownikach lub jest biodegradowalne w wodzie, wodzie morskiej i glebie.

Kolejnym ważnym znakiem jest symbol przeznaczony dla opakowań wielokrotnego użytku. To dwie strzałki skierowane w przeciwne stron.

Można również podchodzić do oznakowania opakowań w sposób bardziej drobiazgowy. Istnieją specjalne oznaczenia informujące o zawartości surowców odnawialnych w materiale opakowania, a także pozwalające zadeklarować procent zawartości surowca wtórnego.

Przykładem takiego znaku jest certyfikat Deutsche Gesellschaft für Qualität poświadczający, że wyrób papierniczy powstał w 100% z makulatury.

Wszystkie oznaczenia i certyfikaty naniesiesz na swoje opakowania przy pomocy naszego kreatora online.

Stwórz projekt

Część państw UE zobowiązuje przedsiębiorców do proekologicznych zachowań. Takim przykładem jest obowiązek odzysku i recyklingu odpadów po opakowaniach. Jak to wygląda w praktyce?

Przedsiębiorcy spełniają ten obowiązek za sprawą opłat wspierających organizacje zajmujące się odzyskiem i recyklingiem. Potwierdza to symbol zwany „zielonym punktem”.

zielony punkt certyfikat

  • Symbole informujące jak postępować z opakowaniem po jego użyciu

To niezwykle istotna funkcja, którą spełniają symbole i oznaczenia na opakowaniach - informują klienta o tym, jak postąpić ze zużytym opakowaniem.

Producenci często posługują się tutaj różnymi znakami: zachęcającymi do wyrzucania opakowań do odpowiednich pojemników (np. szklanych butelek) lub o wyrzucaniu opakowań bez etykiety.

  • Certyfikaty poświadczające zgodność z kryteriami ochrony środowiska podczas procesu produkcji opakowania

Materiały i recykling to jednak nie wszystko, ponieważ proces produkcji opakowania składa się także z etapu pozyskiwania surowców. Są certyfikaty regulujące również tę sferę opakowań.

Jednym z nich jest certyfikat FSC, czyli Forest Stewardship Council.

Chcesz uzyskać certyfikat FSC na swoich opakowaniach? Dowiedz się jak to zrobić!

 

symbol fsc

FSC jest certyfikatem poświadczającym spełnianie norm dotyczących pozyskiwania surowca. Obejmuje on produkty drzewne, czyli np. papier, a co za tym idzie tekturowe opakowania.

Co oznacza ten certyfikat? W gruncie rzeczy to, że materiały są pozyskiwane w sposób zrównoważony i etyczny. Nie przekraczanie poziomu pozyskiwania zasobów leśnych, ochrona zagrożonych gatunków, ograniczenie korzystania ze środków chemicznych, troska o bezpieczeństwo pracowników, możliwość dostępu do zasobów leśnych społeczności lokalnych i wiele, wiele innych.

To jeden z najbardziej wiarygodnych certyfikatów popierany przez organizacje ekologiczne.

Z certyfikatem FSC powiązany jest inny program certyfikacyjny, prowadzony przez organizację Rainforest Alliance. Rainforest Alliance Certification Program odnosi się do kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, skupiając się na obszarach takich jak prawa człowieka, ochrona klimatu i lasów oraz rozwój lokalnych społeczności.

Charakterystyczny znak żaby można spotkać na opakowaniach produktów pochodzenia roślinnego lub leśnego. Oznacza on, że dany produkt w całości lub jego składniki (stanowiące określoną procentowo część) zostały wyhodowane zgodnie z wytycznymi Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard (w przypadku produktów roślinnych) lub właśnie FSC (w przypadku produktów leśnych).

Oznaczenia materiałów do recyklingu

Niezwykle istotną informacją jest również oznaczenie materiału Twojego opakowania. Transparentne informowanie o użytych przy produkcji materiałach jest istotnym elementem odpowiedzialnego biznesu.

Prawidłowe oznaczenia regulują dyrektywa unijna oraz rozporządzenie Ministra Środowiska - znajdziesz je na końcu artykułu.

Symbole na opakowaniach zdatnych do recyklingu składają się z wspomnianej już wcześniej eko wstęgi Mobiusa, w którą wpisana jest cyfra lub liczba przypisana do określonego rodzaju materiału. Pod nią znajduje się natomiast oznaczenie literowe.

Przykładowe symbole na opakowaniach

Źródło: designpackaginginc.com

Symbole na opakowaniach plastikowych

Tworzywom sztucznym przypisane są cyfry od 1 do 7 (ta ostatnia oznacza wszystkie tworzywa sztuczne, których nie można przypisać do pozostałych 6 grup):

pet 1 symbol

PET 1 - oznaczenie stosowane dla politereftalanu etylenu, np. plastikowych butelek

hdpe 2 symbol

HDPE 2 - oznaczenie stosowane dla polietylenu wysokiej gęstości, np. pojemniki i folie do pakowania żywności

pvc 3 symbol

PVC 3 - polichlorek winylu, np. rury, folie

peld symbol

LDPE 4 - polietylen niskiej gęstości, np. opakowania spożywcze i farmaceutyczne

pp5 symbol

PP 5 - polipropylen, np. pojemniki na żywność

ps6 symbol

PS 6 - polistyren, np. szczoteczki do zębów

Znaki na opakowaniach tekturowych i papierowych

Papier i tektura również są odpowiednio oznaczane. Do tych surowców przypisane jest oznaczenie PAP oraz liczba 20-22.

symbol pap 20

PAP 20 - oznaczenie tektury falistej

symbol pap 21

PAP 21 - tektura inna niż falista

symbol pap22

PAP 22 - papier

Jeśli interesuje Cię znak PAP21 albo PAP21 oznacza to, że natrafiłeś na tekturę. 👉 Tutaj znajdziesz wszystkie podstawowe informacje o tym materiale.

Znaki na opakowaniach materiałowych

To oznaczenia, które można spotkać na metkach wszytych w woreczki płócienne lub torby bawełniane z nadrukiem. Dla bawełny i tkanin zarezerwowano liczby 60-69. Symbol TEX60 (znany także jako COT60) dotyczy wyrobów bawełnianych a TEX61 wyrobów jutowych. Pozostałe tkaniny są oznaczane liczbami 62-69, bez konkretnego przydziału.

Znaki na opakowaniach szklanych

Podobnie rzecz ma się ze szkłem. W tym przypadku w znak wpisany jest skrót GL oraz liczby 70-72.

symbol gl70 gl 71 gl 72

GL 70 - to szkło bezbarwne, GL 71 - szkło zielone, a GL 72 - szkło brązowe.

Znaki na opakowaniach wielomateriałowych (kompozytowych)

Co w przypadku, gdy opakowanie stworzone jest z kilku materiałów? Wtedy stosuje się oznakowanie dla opakowań wielomateriałowych, czyli tak zwanych kompozytów. Tak samo, jak w przypadku standardowych symboli materiałów zdatnych do recyklingu, składają się one z symbolu recyklingu, liczby i kodu literowego. Czasem kod ten poprzedza się literą C, oznaczającą kompozyt. 

Liczby z zakresu 80-85 przypisane są opakowaniom wielomateriałowym z dominujacą zawartością papieru i tektury, liczby 90-92 dotyczą kompozytów zawierających głównie plastik, natomiast zakres 95-98 zarezerwowany jest dla opakowań kompozytowych opartych o szkło. 

symbol pappet

Przykład? W przypadku połączenia papieru i tektury z tworzywami sztucznymi stosuje się symbol PapPet. Kod numeryczny to w tym przypadku 81. 

 

Przydatne instytucje, adresy, źródła

Przygotowaliśmy dla Ciebie listę źródeł i adresów, które będą przydatne dla Twojego biznesu i wysyłki zagranicznej.

Certyfikaty i regulacje

Instytut Badawczy Opakowań Cobro

Dyrektywy Nowego Podejścia

EcoLabel

Certyfikacja FSC

Regulacje opakowań do kontaktu z żywnością

Może Cię też zainteresować:

Certyfikaty ekologiczne dla odzieży i kosmetyków

Decor

Zapisz się, żeby otrzymywać wskazówki dla e-commerce oraz newsy ze świata opakowań co dwa tygodnie

check
Super!
Zapisaliśmy Cię na newsletter!
Choose other country