It seems you're in
Choose other country

Mogą zostać rozłożone i wykorzystane jako składniki nowego materiału.

Nadający się do recyklingu - definicja

Materiały nadające się do recyklingu, jeśli są odpowiednio segregowane, mogą zostać przetworzone do surowców, które zamienią się w składniki nowych materiałów. Produkty zdatne do recyklingu mogą być mieszane z innymi materiałami recyklingowymi lub zupełnie nowym materiałem. W efekcie powstaje nowy produkt. Wszystkie miasta UE są zobowiązane przepisami prawnymi [1] , by udostępniać mieszkańcom pojemniki na odpady zdatne do recyklingu, a następnie wykorzystywać je w tym procesie.

eco properties trees

Dlaczego powinniśmy korzystać z materiałów zdatnych do recyklingu

Materiały nadające się do recyklingu zmniejszają zapotrzebowanie na produkcję nowych surowców. Idzie za tym oszczędność energii. Materiały zdatne do recyklingu mogą być istotne dla firm chcących zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko lub tych, które funkcjonują w gospodarce okrężnej (gospodarce obiegu zamkniętego).

Jeśli Twoi klienci nie mają dostępu do kanałów recyklingowych, tektura zdatna do recyklingu może być wykorzystana w przydomowym kompostowniku [2] .

Dlaczego nie powinniśmy korzystać z materiałów zdatnych do recyklingu

Firmy mogą zdecydować, że nie będą korzystać z materiałów nadających się do recyklingu w przypadku, kiedy opakowanie ma mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Przepisy dotyczące zdatnych do recyklingu pudełek na pizzę różnią się w zależności od regionu, ale zazwyczaj tektura przesiąknięta np. oliwą lub serem jest niezdatna do recyklingu [3] .

zapakuj.to i materiały zdatne do recyklingu

Wszystkie tekturowe opakowania sprzedawane w zapakuj.to są w 100% zdatne do recyklingu i spełniające międzynarodowe standardy dot. recyklingu tektury i kartonu. W praktyce oznacza to, że mogą być wyrzucane do przydomowych pojemników na śmieci z odpowiednim oznaczeniem.

Najczęściej zadawane pytania:

Tak, jeśli mieszkasz na terenie UE, kartonowe opakowania możesz wyrzucać do pojemników na papier. Żeby ułatwić proces recyklingu, usuń z kartonu taśmy i wszystkie elementy niepapierowe.

Nasz ekologiczny statement

Przejdź na zieloną stronę mocy z Zapakuj.to!

Zobacz jak
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
We don't support your language in the Pro offer.
You will be redirected to the English version of the page.
What is Packhelp Pro?
  • Wholesale packaging discounts
  • Packaging experts advisory
  • Packaging experts advisory