Go shopping on your local site


or choose another country

Zawartość materiałów wtórnych w danym produkcie wynosi przynajmniej 60%.

Materiały z recyklingu - definicja

Zużyty i wyrzucony materiał zostaje poddany recyklingowi i przetworzony w “nowy”. Papier i tekturę, by mogły być skutecznie recyklingowane, rozkłada się na drobniejsze fragmenty, a z nich powstaje  pulpa. Pulpa jest następnie mieszana z papierem, by wzmocnić integralność nowego materiału. Potem dochodzi do prasowania i suszenia, a w rezultacie powstaje karton.

Plastikowe opakowania mogą być recyklingowane w podobny sposób (do materiału z odzysku dodaje się w tym przypadku nowy materiał, aby zachować odpowiednie parametry).

eco properties trees

Dlaczego powinniśmy korzystać z materiałów z recyklingu

Materiały pochodzące z recyklingu to kluczowy element gospodarki okrężnej skupionej na ponownym wykorzystywaniu raz już użytych materiałów. Takie podejście pozwala zmniejszyć wykorzystanie pierwotnych surowców, a co za tym idzie zmniejszyć koszty pozyskania ich.

Codziennie tony niebiodegradowalnego plastiku lądują na wysypiskach śmieci. Danie im drugiego życia poprzez recykling odciąża również system gospodarki odpadami.

Pocieszający jest fakt, że w UE większość produktów z tektury i papieru posiada wysoką zawartość materiałów wtórnych - często powyżej 80%. Papier i tektura falista pochodzące z recyklingu są łatwiej dostępnym źródłem materiału niż wytworzenie w 100% nowych odpowiedników.

Dlaczego nie powinniśmy używać materiałów z recyklingu

Niektóre produkty nie mogą powstać z materiałów wtórnych, ponieważ takie rozwiązanie wpłynie na ich ostateczny wygląd, wytrzymałość lub kolor.

Zapakuj.to i materiały z recyklingu

Większość produktów w ofercie zapakuj.to zawiera materiał z recyklingu:  pudełka fasonowe i wysyłkowe, etykiety oraz torby płócienne.

Nasz ekologiczny statement

Przejdź na zieloną stronę mocy z Zapakuj.to!

Zobacz jak
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
We don't support your language in the Pro offer.
You will be redirected to the English version of the page.
What is Packhelp Pro?
  • Wholesale packaging discounts
  • Packaging experts advisory
  • Custom materials & printing methods