It seems you're in
Choose other country

Główny składnik produktu to materiał wtórny.

Materiały z recyklingu - definicja

Zużyty i wyrzucony materiał zostaje poddany recyklingowi i przetworzony w “nowy”. Papier i tektura, by mogły być skutecznie recyklingowane, rozkłada się na drobniejsze fragmenty, a z nich powstaje kleista substancja - pulpa. Pulpa jest następnie mieszana z papierem, by wzmocnić integralność nowego materiału. Potem dochodzi do prasowania i suszenia, a w rezultacie powstaje karton.

Plastikowe opakowania mogą być recyklingowane w podobny sposób. Natomiast zmieszanie nowego plastiku z tym pochodzącym z recyklingu, może wpływać zarówno na kolor finalnego produktu, jak i jego wytrzymałość.

eco properties trees

Dlaczego powinniśmy korzystać z materiałów z recyklingu

Materiały pochodzące z recyklingu to kluczowy element gospodarki okrężnej skupionej na ponownym wykorzystywaniu raz już użytych materiałów. Takie podejście pozwala zmniejszyć wykorzystanie pierwotnych surowców, a co za tym idzie zmniejszyć koszty pozyskania ich.

Codziennie tony niebiodegradowalnego plastiku lądują na wysypiskach śmieci. Danie im drugiego życia poprzez recykling odciąża również system gospodarki odpadami.

Pocieszający jest fakt, że w UE większość produktów z tektury i papieru posiada wysoką zawartość materiałów wtórnych - często powyżej 80%. Papier i tektura falista pochodzące z recyklingu są łatwiej dostępnym źródłem materiału niż wytworzenie w 100% nowych odpowiedników.

Dlaczego nie powinniśmy używać materiałów z recyklingu

Niektóre produkty nie mogą powstać z materiałów wtórnych, ponieważ takie rozwiązanie wpłynie na ich ostateczny wygląd, wytrzymałość lub kolor.

Zapakuj.to i materiały z recyklingu

Produkty z oferty Zapakuj.to posiadają certyfikaty świadczące o wykorzystaniu materiałów wtórnych przy ich produkcji.

W zapakuj.to korzystamy z tektury pochodzącej z recyklingu pozyskiwanej na terenie UE. To sprawia, że transport odbywa się na niewielkich dystansach, co zmniejsza niepotrzebną emisję zanieczyszczeń. Finalne produkty posiadają certyfikat FSC.

Nasz ekologiczny statement

Przejdź na zieloną stronę mocy z Zapakuj.to!

Zobacz jak
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
We don't support your language in the Pro offer.
You will be redirected to the English version of the page.
What is Packhelp Pro?
  • Wholesale packaging discounts
  • Packaging experts advisory
  • Packaging experts advisory