Z recyklingu

Zawartość materiałów wtórnych w danym produkcie wynosi przynajmniej 60%.

Materiały z recyklingu – definicja

Zużyty i wyrzucony materiał zostaje poddany recyklingowi i przetworzony w “nowy”. Papier i tekturę, by mogły być skutecznie recyklingowane, rozkłada się na drobniejsze fragmenty, a z nich powstaje  pulpa. Pulpa jest następnie mieszana z papierem, by wzmocnić integralność nowego materiału. Potem dochodzi do prasowania i suszenia, a w rezultacie powstaje karton.

Plastikowe opakowania mogą być recyklingowane w podobny sposób (do materiału z odzysku dodaje się w tym przypadku nowy materiał, aby zachować odpowiednie parametry).

Dlaczego powinniśmy korzystać z materiałów z recyklingu

Materiały pochodzące z recyklingu to kluczowy element gospodarki okrężnej skupionej na ponownym wykorzystywaniu raz już użytych materiałów. Takie podejście pozwala zmniejszyć wykorzystanie pierwotnych surowców, a co za tym idzie zmniejszyć koszty pozyskania ich.

Codziennie tony niebiodegradowalnego plastiku lądują na wysypiskach śmieci. Danie im drugiego życia poprzez recykling odciąża również system gospodarki odpadami.

Pocieszający jest fakt, że w UE większość produktów z tektury i papieru posiada wysoką zawartość materiałów wtórnych ? często powyżej 80%. Papier i tektura falista pochodzące z recyklingu są łatwiej dostępnym źródłem materiału niż wytworzenie w 100% nowych odpowiedników.

Dlaczego nie powinniśmy używać materiałów z recyklingu

Niektóre produkty nie mogą powstać z materiałów wtórnych, ponieważ takie rozwiązanie wpłynie na ich ostateczny wygląd, wytrzymałość lub kolor.

Zapakuj.to i materiały z recyklingu

Większość produktów w ofercie zapakuj.to zawiera materiał z recyklingu:  pudełka fasonowe i wysyłkowe, etykiety oraz torby płócienne.

Choose other country