Materiał biodegradowalny

Produkt, który przy ekspozycji na światło, powietrze, wilgoć i mikroorganizmy, rozkłada się do naturalnych mikroelementów występujących w przyrodzie.

Biodegradowalne – definicja

Biodegradowalne materiały przy ekspozycji na światło, powietrze, wilgoć i mikroorganizmy, rozkładają się do naturalnych mikroelementów występujących w przyrodzie.

Co ciekawe, technicznie rzecz biorąc wszystkie materiały są biodegradowalne. Natomiast np. plastik powstały na bazie nafty, biodegraduje się tysiące lat zostawiając przy tym toksyczne substancje w glebie. Zatem “biodegradowalne” produkty powinny rozkładać się w przeciągu życia jednego pokolenia ? nie zostawiając przy tym po sobie niczego poza wodą, CO2, naturalnie występującymi minerałami i biomasą.

Materiały są albo całkowicie biodegradowalne, albo nie są w ogóle. Określenia, takie jak “50% biodegradowalne” są półprawdami, ponieważ produkt pozostawi po sobie substancje, które nie rozłożą się w naturalnym środowisku.

Głównym założeniem kompostowania jest wzbogacenie gleby przez rozłożenie materiałów. I choć biodegradacja wydaje się podobnym procesem, nie wzbogaca ona gleby, ale też nie wyrządza jej krzywdy.

Dlaczego powinniśmy korzystać z opakowań biodegradowalnych

Firmy decydują się na wykorzystanie biodegradowalnych opakowań jako alternatywy dla plastiku powstałego na bazie nafty.

Innym dobrym powodem jest fakt, że coraz większej liczbie firm zależy na redukowaniu do minimum negatywnego wpływu na środowisko. Jeśli marka oferuje produkty biodegradowalne, sprzedawanie ich w biodegradowalnych opakowaniach również wydaje się naturalną decyzją, która wpłynie na spójność całego produktu.

Dlaczego nie powinniśmy używać biodegradowalnych materiałów

Niedokładne, wprowadzające w błąd oznakowania i marketingowy język wprowadzają sporo zamieszania i półprawd dotyczących biodegradowalnych i kompostowalnych produktów. Z tego powodu niektóre firmy patrzą na takie rozwiązania podejrzliwie.

Niektóre z produktów biodegradowalnych na składowiskach odpadów, mają tendencję do dużo dłuższej biodegradacji w wodzie. Dlatego też stwarzają zagrożenie dla morskiego ekosystemu [1] .

Zapakuj.to i biodegradowalność

Zapakuj.to ma w swojej ofercie produkty, które spełniają standardy biodegradowalności (m.in. amerykańskie ASTM D6868 [2] i europejskie EN 14046) [3] .

Referencje

Najczęściej zadawane pytania

Produkty zapakuj.to, które zawierają materiały biodegradowalne, spełniają standardy, m.in. ASTM D6868 i EN 14046.

Kompostowalność oznacza, że produkt rozłoży się do materii organicznej i CO2 w odpowiednich warunkach i odpowiednim środowisku (ciśnienie, wysoka temperatura, etc.). To, co powstanie w efekcie tego procesu, zasili glebę. Biodegradowalność natomiast oznacza, że w odpowiednich warunkach i przy obecności mikroorganizmów, produkt rozłoży się do podstawowych składników w Ziemi. Niestety, niektóre biodegradowalne produkty rozkładają się bardzo długo lub zostawiają toksyczne i szkodliwe składniki chemiczne.

Biodegradowalne opakowania na bazie papieru powinny być recyklingowane, jak standardowe, papierowe produkty. Jeśli nie masz takiej możliwości, a opakowanie jest kompostowalne, wtedy sprawdzi się pojemnik na kompost. Biodegradowalne plastiki (jak foliopaki biodegradowalne od zapakuj.to) powinny być kompostowane, a nie recyklingowane.

Choose other country