It seems you're in
Choose other country

Opakowania wyprodukowane w miejscu, które spełnia wymagania unijnego prawa pracy.

Pasujące produkty

Zobacz wszystkie:

Opakowania wyprodukowane w miejscu, które spełnia wymagania unijnego prawa pracy.

Odpowiedzialny pracodawca - definicja

W Zapakuj.to jednym z priorytetów jest stworzenie miejsca pracy, gdzie każdy czuje się bezpiecznie i nie jest narażony na nadużycia lub groźby związane z orientacją seksualną, płcią, religią, narodowością lub wiekiem.

Wszyscy pracownicy zapakuj.to opłacani są znacznie powyżej płacy minimalnej i adekwatnie do zakresu swoich obowiązków. Różnice płacowe wynikające z płci zatrudnionych nie występują i nalegamy na naszych dostawców, by działali w ten sam sposób.

Polska jest krajem homogenicznym, co oznacza, że przeprowadza się tu niezbyt wielu obcokrajowców, choć znaczna grupa Ukraińców przebywa w Polsce z przyczyn ekonomicznych. Zarówno w zapakuj.to, jak i wśród naszych dostawców robimy wszystko, co możemy, by stworzyć inkluzywne miejsca pracy, dla ludzi z każdego regionu na świecie.

Wszystkie organizacje, z którymi współpracujemy, wypełniają unijne regulacje [1] z nawiązką i oferują wysokiej jakości warunki pracy [2] .

eco properties trees

Dlaczego powinniśmy współpracować z odpowiedzialnymi pracodawcami

Choć odpowiedzialne zatrudnienie nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko, jest ono niezwykle istotne z punktu widzenia społecznego dobrostanu. Odpowiedzialni pracodawcy wpływają na polepszenie standardów życia wielu pracowników fizycznych.

Dzięki przepisom pracy UE, wszyscy producenci zapakuj.to zatrudniają swoich pracowników legalnie. Przy tym, zapewniają pracownikom dostęp do opieki zdrowotnej i ubezpieczenia, a praca przebiega w bezpiecznych warunkach w zgodnych z przepisami godzinach pracy.

Zapakuj.to i odpowiedzialni pracodawcy

Zapakuj.to jest firmą dbająca o transparentność i etyczność swoich działań. Wierzymy, że sprawiedliwe i równościowe traktowanie zarówno pracowników, jak i producentów jest niezwykle istotne i prowadzi do poprawy warunków życia. Przeczytaj więcej o zapakuj.to [3] , poznaj szczegóły i sprawdź nasze oferty pracy.

Nasz ekologiczny statement

Przejdź na zieloną stronę mocy z Zapakuj.to!

Zobacz jak
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
We don't support your language in the Pro offer.
You will be redirected to the English version of the page.
What is Packhelp Pro?
  • Wholesale packaging discounts
  • Packaging experts advisory
  • Packaging experts advisory