Farby na bazie roślin

Częstym problemem w przypadku tego terminu są nieścisłości w komunikacji, czyli tzw. greenwashing.

Farby na bazie roślin wykorzystują alkohol w celu przyspieszenia procesu suszenia po wykonaniu nadruku.

Pasujące produkty

Zobacz wszystkie:

Farby na bazie roślin wykorzystują alkohol w celu przyspieszenia procesu suszenia po wykonaniu nadruku.

Farby na bazie roślin - definicja

Farby wykorzystywane są w procesie drukowania, by przenieść Twój projekt graficzny na materiał opakowania. Wykorzystuje się do tego druk fleksograficzny, litograficzny, offsetowy i metody cyfrowe.

Wszystkie rodzaje farb drukarskich składają się z kolorowego pigmentu, spoiwa (bazy) utrwalającego pigment na powierzchni druku, i rozpuszczalnik pomagający rozprowadzić farbę na odpowiedniej przestrzeni. Występują również dodatkowe substancje, które wzmacniają trwałość nadruku.

Farby na bazie roślin składają się ze spoiwa wykonanego na bazie roślin. W tym przypadku aktywną substancją jest butylowany hydroksytoluen.

Dlaczego warto korzystać z farb na bazie roślin

Butylowany hydroksytoluen to naturalnie występujący alkohol pozyskiwany z fitoplanktonu i owoców liczi [1] .

To oznacza, że półprodukty i opary powstające w trakcie procesu drukowania wymagają pewnej formy filtracji przed oddaniem ich do atmosfery. Nie są to jednak lotne związki organiczne, dlatego te substancje są mniej niebezpieczne dla pracowników, którzy mają z nimi bezpośredni kontakt.

Farby na bazie roślin potrzebują zewnętrznych źródeł energii (w postaci lamp grzewczych) w procesie suszenia. Ale nadruk powstały w taki sposób jest bardziej wytrzymały niż w przypadku farb na bazie wody. Wydajny proces produkcji oznacza, że nie marnuje się wiele energii cieplnej, a lampy projektuje się tak, by wyeliminować potencjalne straty energetyczne.

Farby na bazie roślin wykorzystują mniej wody, a w konsekwencji produkują mniej tzw. szarej wody.

Ponieważ substancje roślinne są całkowicie wyparowywane [2] , farby na bazie wody w łatwy sposób ulegają biodegradacji i rozkładają się w glebie nie pozostawiając przy tym toksycznych substancji.

Dlaczego nie warto korzystać z farb na bazie roślin

Farby na bazie roślin wymagają zużycia dodatkowej energii w procesie suszenia. Farby na bazie wody schną natomiast w temperaturze pokojowej. W zależności od zakładu produkcyjnego, taka energia może, ale nie musi pochodzić z odnawialnych źródeł.

Ponieważ alkohol wykorzystywanych w tym typie farb pochodzi z naturalnych źródeł - muszą być one uprawiane na farmach i pozyskiwane właśnie z nich.

Zapakuj.to i farby na bazie roślin

Zapakuj.to wykorzystuje farby na bazie roślin w przypadku drukowania złożonych, gradientowych projektów - najczęściej drukowanych w technice offsetowej.

Wszystkie farby na bazie roślin wykorzystywane przez Zapakuj.to spełniają standard ISO 16758
[3] .

Najczęściej zadawane pytania:

Składniki na bazie nafty zawarte w tuszu sprawiają, że tak zadrukowany materiał trudniej poddać recyklingowi, kompostować. Trudniej się też biodegraduje. Farby na bazie roślin użyte na biodegradowalnych i kompostowalnych materiałach nie pozostawiają resztek, które wpływają na proces recyklingu.

Nasz ekologiczny statement

Przejdź na zieloną stronę mocy z Zapakuj.to!

Zobacz jak
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country