It seems you're in
Choose other country

Farby alternatywne

Dużym problemem w przypadku tego terminu są nieścisłości w komunikacji, czyli tzw. greenwashing.

Farby drukarskie, których baza wykorzystuje olej sojowy lub roślinny, jako zamiennik nafty.

Pasujące produkty

Zobacz wszystkie:

Farby drukarskie, których baza wykorzystuje olej sojowy lub roślinny, jako zamiennik nafty.

Farby na bazie roślin - definicja

Farby drukarskie wykorzystuje się do drukowania obrazów na opakowaniach przy pomocy fleksografii, litografii lub druku offsetowego.

Wszystkie rodzaje farb drukarskich wykonane są z kolorowego pigmentu, spoiwa (bazy) utrwalającego pigment na powierzchni druku, i rozpuszczalnik pomagający rozprowadzić farbę na odpowiedniej przestrzeni. Są również dodatkowe substancje, które wzmacniają trwałość nadruku.

W ostatnich latach sprawdzano różne typy olejów (innych niż nafta), jako bazy dla farb drukarskich. Słonecznikowy, sojowy, lniany, szafranowy, czy rzepakowy - długo by wymieniać. Warto zaznaczyć, że owe substancje muszą przejść przez skomplikowany i czasochłonny proces, który wiążę się z wykorzystaniem dużej ilości energii elektrycznej.

Podczas samego procesu drukowania, wydzielają się LZO (lotne związki organiczne), które zagrażają zdrowiu.

eco properties trees

Dlaczego warto korzystać z naturalnych farb drukarskich

Wykorzystanie naturalnych farb drukarskich może przyczynić się do zmniejszenia pozostawianego śladu węglowego związanego z produkcją i wykorzystaniem surowców [1] .

Naturalne farby to również mniejsza toksyczność samego procesu drukowania. Oleje roślinne zawierają znacznie mniej rozpuszczalników (nawet o 80%) i może zostać wysuszony promieniowaniem UV. Mniej rakotwórczych rozpuszczalników dodawanych do farb i mnie LZO emitowanych podczas całego procesu oznacza mniejsze ryzyko narażenia zdrowia i mniejsze emisje CO2.

W zależności od wykorzystanych substancji, naturalne farby drukarskie pozytywnie wpływają na kompostowalność, biodegradowalność i zdolność produktu do recyklingu.

Uprawy soi nie wymagają dużego nawadniania, nawożenia i pozostawiają mniej osadu niż uprawy innych roślin.
Olej sojowy jest znacznie bardziej przejrzysty niż nafta, dzięki czemu można użyć mniej pigmentu i osiągnąć ten sam efekt wizualny.

Farby na bazie roślin mają również tendencję do pokrywania większej przestrzeni druku przy tej samej użytej ilości, co naftowy odpowiednik (nawet 15% więcej). To oznacza mniejsze zużycie farb i niższe koszty czyszczenia urządzeń.

Dlaczego nie warto korzystać z naturalnych farb drukarskich

Niektóre z farb na bazie soi lub roślin zawierają nieco nafty. By farby mogły być sygnowane logo American Soybean Association muszą zawierać zaledwie 7% soi (w zależności od produktu, a reszta składu to pochodne nafty.

Dokumentacja dotycząca proporcji wykorzystania soi i pochodnych nafty w farbie nie jest jawna i bardzo trudna do zidentyfikowania.

We wszystkich rodzajach farb olej (sojowy, roślinny, nafta) jest tylko jednym ze składników. Bardzo trudno znaleźć pigmenty (kolory) bez zawartości minerałów (paliw kopalnych).

Również rosnące zapotrzebowanie na uprawy soi skutkuje nieetycznym pozyskiwaniem terenów uprawnych, dla których wycina się lasy deszczowe. Uprawa soi jest jedną z głównych przyczyn wylesiania i przyczynia się do większej emisji gazów cieplarnianych.

Ponieważ farby roślinne wytwarzają mniej LZO ze względu na brak rozpuszczalników w ich składzie, do przyspieszenia procesu suszenia wykorzystuje się promieniowanie UV. To oznacza, że zużywa się więcej energii elektrycznej.

Zapakuj.to i farby na bazie roślin

Mimo że składniki na bazie nafty znajdują się nawet w farbach na bazie roślin, ich zawartość jest nieznaczna - na granicy błędu statystycznego. Wszystkie farby na bazie roślin wykorzystywane w Zapakuj.to przestrzegają standardu ISO 16759 [2] .

Najczęściej zadawane pytania:

Składniki na bazie nafty zawarte w tuszu sprawiają, że tak zadrukowany materiał trudniej poddać recyklingowi, kompostować. Trudniej się też biodegraduje. Farby na bazie roślin użyte na biodegradowalnych i kompostowalnych materiałach nie pozostawiają resztek, które wpływają na proces recyklingu. Mimo że składniki na bazie nafty znajdują się nawet w farbach na bazie roślin, ich zawartość jest nieznaczna - na granicy błędu statystycznego.

Nasz ekologiczny statement

Przejdź na zieloną stronę mocy z Zapakuj.to!

Zobacz jak
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
We don't support your language in the Pro offer.
You will be redirected to the English version of the page.
What is Packhelp Pro?
  • Wholesale packaging discounts
  • Packaging experts advisory
  • Packaging experts advisory