PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) to organizacja non-profit promująca zrównoważoną gospodarkę leśną, zarządzająca systemem certyfikacyjnym dla surowców pochodzenia leśnego.

Certyfikaty

Choose other country